Sociala Medie-experter = {} « Social Factory – Webbyrå och social marknadsföring

Sociala Medie-experter = {}

Blogg / Social media / Sociala Medie-experter = {}

Ingen vidare seo-vänlig titel men tydligen så existerar inte Experter inom Sociala Medier, alltså är den gruppen lika med tomma mängden. Om de existerar så existerar de i ett mycket begränsat antal eller i mörkret! Låt oss titta på vad min lilla “forskning” har resulterat i …

Expert eller ej, det avgör INTE du!

Det enda som är gemensamt i de båda definitionerna är det faktum att det är andra som bestämmer om du är expert eller ej. Det finns även vissa andra punkter som närmar sig varandra men det ligger alltid en nyans hit och dit som avblåser entydigheten.

Mitt inlägg “Vad är en expert inom Sociala Medier?” gav en del reaktioner och det handlade om allt ifrån att sociala medier är en chimär till att innan man definierar experten så ska man definiera sociala medier, läs artikeln och kommentarerna för utförligare insikt.

De olika åsikterna

I en artikel skriven av Björn Sennbrink, “Är du en äkta expert på sociala media?” framgår det, färggrant, att man bara kan närma sig något som liknar en expert på sociala media om man lyckats få företaget/åhöraren att inse vad en satsning på sociala medier innebär. Han kontrasterar “early adopters” med framgång. Björn pratar om hysterin bakom sociala medier och det är något de flesta tyckarna håller med om.

Mikael Persson å andra sidan, har utvecklat en fyrstegsmodell som verkar vara “fail proof” i artikeln “Hur du blir sociala medier expert i 4 steg“. Kontentan här bygger ganska mycket på de åsikter som sett dagens ljus under denna lilla debatt. Se för dig själv så förstår du!

I en betydligt utförligare artikel skriven av Sofia Mirjamsdotter, “Kan vi en gång för alla sluta prata om sociala medier?“, säg experter inom sociala medier näst intill inte kunna existera då området är för stort och brett. Mymlans poäng är tydlig och enligt oss mycket relevant. Låt oss prata om möjligheterna istället för att föra en metadebatt om huruvida sociala medier är något att ha eller ej?

King Maker upplyser oss dock om vilka frågor du ska ställa till din expert för att utröna om denne är en expert eller ej i artikeln “Tio frågor du bör ställa till din sociala medie-expert

Summan av kardemumman

Jag inser att denna artikel kräver en del sidoläsning om man vill hänga med därför summerar jag lite kort.

Du får inte utnämna dig själv till expert. Du kan inte bli en expert inom sociala medier då det är ett för brett område. Du kan dock närma dig epitetet någorlunda.

Nu är det fritt fram att uttrycka sina åsikter i kommentarfältet, denna diskussion har ett värde. Värdet är att sannera lite bland alla dessa så kallade experter och ett värde i att sätta en så korrekt definition som möjligt på titeln Expert inom Sociala medier.

Kör hårt nu!

Inlagd: 2011/09/19   Taggar: ,