Gamification (spelifiering) den vinnande mekanismen « Social Factory – Webbyrå och social marknadsföring

Gamification (spelifiering) den vinnande mekanismen

Blogg / Marknadsföring | Social media / Gamification (spelifiering) den vinnande mekanismen

 

Gamification (spelifiering) är ett begrepp som är relativt nytt, i alla fall inom sociala medier. Annars är det ett känt begrepp sedan urminnes tid då den ingår i grundläggande pedagogik. Fritt spel är till exempel grunden till vår utveckling enligt forskning på neurologisk och utvecklingsteoretisk nivå. Omfattande studier och forskning i ämnet har dock lett till mycket användbara mekanismer i marknadsföringssyfte, häng med så får du se vad jag menar …

Bildens källa

Skapa beroende via spelandet, inte spelberoende!

Gamification är enkelt uttryckt: Integrering av spelmekanismer i en spelfri miljö för att skapa engagemang, lojalitet och glädje. Syftet framstår i definitionen, forskningen visar att denna mekanism är mycket framgångsrik. Några av anledningarna till varför gamification är ett vinnande koncept är att det bygger på vårt mest grundläggande stimuli, “direktfeedback”, dvs den direkta belöningen. Utan att göra en djupdykning i hur människans mottaglighet och bearbetning av stimuli fungerar så kan jag säga att det hela fungerar oavsett vårt medvetande, mer eller mindre.

Köpa för att du vill, inte för att du måste!

Finessen med Gamification är att den tar omvägar för att skapa ett behov. Omvägarna kan vara väldigt stora och avlägsna från själva produkten. Vilket gör att marknadsföringen inte är lika trugande som mera traditionell reklam. Den låter “spelaren” skapa ett behov i “smyg” genom underhållning och engagernade aktiviteter. Detta skapar även loyalitet då “spelaren” har lagt ner tid och engagemang i saken och blir således starkt involverad. På så sätt skapas en vilja i stället för ett måste. Det gör köpet mer legitimt för köparen. Detta är dock en sanning med modifikation eftersom köpet är egentligen ett betingat beteende snarare än en renodlad vilja eftersom köparen/spelaren har förts dit med hjälp av sina egna inbyggda “reflexer”.

Malin Ströman

En person som kan en del om Gamification är Malin Ströman. Hon har bland annat jobbat med Stardoll.

Jag har inkluderat en slider över en av hennes föreläsningar i ämnet som jag tycker är mycket bra och tydlig. Den redogör på ett lättillgängligt sätt om Gamification med mycket tydliga exempel för att illustrera konceptet.

Det finns flera mycket bra presentationer på nätet, så tveka inte att leta upp fler om du är intresserad av ämnet. Anledningen till att jag valde ovanstående presentation är dels för att jag har sett den ges live samt att Malin Ströman har en ingående och relativt lång erfarenhet av ämnet då hon jobbat med det. Ett bra exempel på Gamification i praktiken är också Zappos och Nike Plus.

Du då?

Jag kommer att beröra denna punkt igen vid ett senare tillfälle. Jag är dock nyfiken på din erfarenhet, tankar och/eller åsikter om detta. Fråga på eller kommentera inlägget, det tjänar vi alla på!

Inlagd: 2011/06/10   Taggar: , ,