Facebooks nya nyhetsflöde dumpar EdgeRank « Social Factory – Webbyrå och social marknadsföring

Facebooks nya nyhetsflöde dumpar EdgeRank

Blogg / Facebook | Marknadsföring | Social media / Facebooks nya nyhetsflöde dumpar EdgeRank

Användare och facebooksidoägare har hört av sig till Facebook och påpekat en del brister i hur nyheterna levereras i deras nyhetsflöde. Facebook har tagit på sig ansvaret att förbättra denna algoritm. Därför släppte Facebook (igår) sin senaste uppdatering som, enligt dem, ska ge rätt person rätt information i rätt tid.

Vad innebär då dessa förändringar?

Syftet

Som vi nämnde ovan så är syftet med dessa ändringar att ge rätt facebookanvändare rätt information i rätt tid. Detta är inget nytt, Facebook har reviderat sin EdgeRank-algoritm med hänsyn tagen till de påpekade bristerna. Förhoppningsvis så kommer det nya flödet vara mer relevant och du kommer att missa färre (eller inga) för dig viktiga nyheter.

Denna förbättring ligger i linje med aktieägarnas krav på utdelning och Facebooks affärsplan.

Alla dessa ändringar, jämt!

Vi får nog räkna med att Facebook kommer “utsätta” oss för förändringar lite då och då på grund av att mängden användare och företag varierar (i detta fall har det endast ökat) och att användandet av Facebook ändras med tiden. Detta påverkar mängden och typen av informationen som skapas. För att rätt mängd och typ av information ska hamn i ditt flöde måste därav “filtreringen” justeras då och då.

EdgeRank

EdgeRank bestämde vad och när en nyhet skulle ut till just dig.

Varje gång du besöker ditt nyhetsflöde på Facebook finns det i snitt (baserat på mätningar gjorda på 7000 slumpmässigt valda användare som använder sig av Facebook dagligen under en veckas tid under juli 2013) 1500 möjliga nyheter att visa. 1500 möjliga nyheter skapar en omöjlig situation. Du kan (och vill) inte ta del av så mycket information på ett tillfredsställande sätt. Någon eller något måste “filtrera” flödet åt dig innan, helst så optimalt som möjligt.

Story Bumping

Förr var tidsaspekten “förödande” för nyhetens placering i nyhetsflödet. Numera väger “affinity”-variabeln tyngre i algoritmen vilket gör att även äldre inlägg kan dyka upp i ditt nyhetsflöde.

Om “relationen” mellan dig och personen som skrivit/delat en nyhet är stor/djup/stark kan denna nyhet hamna längre upp i flödet än en nyare nyhet från någon du har en mindre “relation” till.

Detta kallas för Story Bumping.

Rykten och konsekvenser

Förutom att du nu slipper missa relevanta nyheter så ryktas det om att Facebook kommer att införa 15-sekunders-reklam i ditt flöde. Detta bådar gott för annonsörerna och Facebooks primära inkomstkälla. Det ställer förhoppningsvis lite krav på reklammakarna, att skapa reklam som vi verkligen vill se och har glädje av.

Hur ser du på Facebooks nya utseende och algoritm? Kommer detta påverka ditt användande av Facebook? På vilket sätt? Berätta gärna för oss.

Inlagd: 2013/08/07   Taggar: , ,