Att satsa på sociala medier! Hur och varför? « Social Factory – Webbyrå och social marknadsföring

Att satsa på sociala medier! Hur och varför?

Blogg / Guider | Social media / Att satsa på sociala medier! Hur och varför?

Här kommer en artikelserie om din satsning på sociala medier, där vi övergripande beskriver hur och varför man bör satsa på de sociala medierna.

I en process om att nå ut till folk/kunder inom de sociala medierna finns det steg som behöver tas och som kanske inte är helt så enkla för gemene man/kvinna. Därför tänkte jag prata lite om hur man går till väga. Jag tänker prata lite om vilken typ av strategi och policy som kan förväntas för att senare berätta hur man gör rent praktiskt. Vidare kommer jag berätta om olika marknadsföringsknep och jämföra olika verkliga situationer.

Jag kommer att beröra nedanstående punkter i följande ordning:

 1.  Strategi
 2.  Policy
 3.  Vilka kanaler
 4.  Google
 5.  Sökmotoroptimering
 6.  Blogg
 7.  Facebook
 8.  Twitter
 9.  YouTube
 10.  Google+
 11.  Verktyg

Strategi

Det är viktigt att börja från början. Hur löjligt det än må låta så är det ett faktum. Man måste lägga upp en tydlig och relevant strategi innan man ger sig ut i det fria. En av anledningarna till att vi tar upp denna punkt är att vi som jobbar med sociala medier träffar dessvärre ofta på misstag som föranletts av obefintliga strategier. Genom att sätta strategin först så bespara du dig en massa besvär och tid.

Hur ska en strategi se ut då? Givetvis så varierar den i förhållande till vad ditt syfte och dina mål är. Men första frågan torde vara: “Ska vi satsa på de sociala medierna?”. Det finns förmodligen lägen där en satsning på sociala medier inte är lämplig, om så är fallet så ska man inte satsa. Om ens verksamhet är belagd med tystnadsplikt, till exempel, så kan det te sig olämpligt att exponeras. Detta sagt betyder det inte att det inte föreligger godtagbara skäl och möjligheter att satsa på de sociala medierna ändå. Det bör dock tänkas igenom ordentligt innan.

Om det nu finns uppenbara anledningar till att “gå live” så bör man bestämma sig för hur man ska göra det och varför. Vilka kanaler? Valet av kanalerna är direkt kopplade till syftet med exponeringen och även med karaktären av densamma. Har du en verksamhet som har stort behov av realtidsexponering (där dina insatser är spontana och väldigt tidskänsliga och/eller som kräver snabb respons) så är till exempel Twitter en given kanal. Dessvärre så täcker kanske inte Twitter alla dina behov och behöver således kompletteras med andra kanaler. Ibland så lämpar sig inte ens Twitter för realtidsrelaterade ändamål då publiken på Twitter idag skiljer sig från andra kanaler.

Komplicerat? Snårigt? Ja det kan man faktiskt påstå. Räds dock inte. Som vi nämnde inledningsvis så är detta en process, dvs inte en färdig produkt, det är något som man växer sig in i. En satsning på sociala medier tar tid och kräver sin man/kvinna. Detta är det första budordet. Ska du satsa på sociala medier så ska du göra det fullt ut. Du måste vårda dina kanaler ömt, precis so dina blommor.

En satsning på sociala medier är att odla relationer. Förr i tiden så var marknadsföringen envägs. Man pumpade ut sitt budskap till folk genom radio, TV eller affischer. Kunderna såg vad du lovade men du hörde inte vad kunderna tyckte om dina löften (annat än om kunderna köpte eller ej dina produkter/tjänster). Med de sociala medierna är marknadsföringen tvåvägs. Du hör och ser dina kunder direkt. Därför talas det ibland om ROI som i Return Of Involvement istället för Return Of Investment. Därav är satsningen annorlunda jämfört med de traditionella marknadsföringskanalerna.

Allokering av resurser avgör hur det kommer att fungera! Sociala medier kräver regelbunden till konstant närvaro, därför är det lämpligt om någon har ansvaret för satsningen. Alla är mer eller mindre involverade i satsningen. Det bör sättas upp rutiner för hur alla kan ta del av informationen och vilka som kan/ska bidra med information.

En bra presentation över vilka frågor som bör besvaras finns att skåda under denna länk. Titta gärna igenom den.

Vi har även skrivit en lista på 30 tips om hur du blir framgångsrik i din satsning på sociala medier.

Följande punkter bör klargöras innan man går “social”:

Varför ska ni satsa på sociala medier?
Vilka/Vilket är målen/målet?
Vilka kanaler ska ni använda?
Vem ansvarar för vilken/vilka kanaler?
Vilken policy ska ni följa?
Mät, följ upp och återkoppla!

(Policyn tar vi upp i nästa artikel då den kräver en utförligare genomgång)

Du då?

Har du frågor eller synpunkter? Kommentera gärna artikel.

Inlagd: 2011/10/06   Taggar: , ,